Về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Vision Miss Vision Universe

Các cô gái tuổi từ 18 đến 3 được phép tham dự cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Vision”. Tình trạng hôn nhân: không quan trọng. Đồng ý với các nguyên tắc của cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu Hoàn vũ Vision” (gửi đơn xác nhận nêu rõ các cô gái tham gia hoàn toàn biết rõ và đồng ý với các Nguyên tắc hiện hành, đồng thời đồng ý cho sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình).

1. Quy trình gửi đơn tham dự

1.1. Các cô gái muốn tham dự cuộc thi cần phải điền vào bảng câu hỏi trên trang web missvision.ru/vi. Gửi bảng câu hỏi chính là đơn tham dự cuộc thi.

1.2. Bảng câu hỏi sẽ được tiếp nhận từ ngày 16/5/2018 đến ngày 10/6/2018.

1.3. Yêu cầu về ảnh: Cần gửi 2 ảnh, một ảnh chân dung và một ảnh toàn thân.

 • 1.3.1. Ảnh phải để dưới dạng.jpg, kích thước tối đa mỗi ảnh 3 Мb.
 • 1.3.2. Trên ảnh chỉ chụp mỗi ứng viên, ảnh chụp nhiều người không được chấp nhận.
 • 1.3.3. Ảnh quảng cáo dưới dạng công khai hoặc ẩn không được chấp nhận.
 • 1.3.4. Những bức ảnh quá hở hang có thể bị ban tổ chức từ chối.
 • 1.3.5. Ảnh phải mới chụp (cách đây chưa quá 1 năm).
 • 1.3.6. Mặt của người dự thi trên ảnh không bị che bằng kính râm, mặt nạ, vv.

1.4. Để tham gia cuộc thi không cần đóng góp bất kỳ khoản nào.

2. Trách nhiệm của người tham gia

2.1. Khi cung cấp thông tin về bản thân, người tham gia cuộc thi đã đồng ý rằng các tấm ảnh, đoạn băng video và dữ liệu cá nhân trừ địa chỉ, số điện thoại và email, có thể được ban tổ chức cuộc thi sử dụng vào các mục đích thương mại và quảng cáo.

2.2. Địa chỉ, số điện thoại và email của người tham gia cuôc thi được ban tổ chức cuộc thi sử dụng chỉ để liên lạc với người tham gia cuộc thi.

2.3. Người tham gia cuộc thi cam kết cung cấp thông tin đáng tin cậy trong bảng câu hỏi. Nếu cung cấp thông tin không đáng tin cậy, hoặc người tham gia không thực hiện trách nhiệm mà Quy tắc này đã nêu, người tham gia cuộc thi sẽ bị loại bởi ban tổ chức.

2.4. Người tham gia khi gửi ảnh và video để tham gia cuộc thi là khẳng định quyền tác giả của mình cho các tấm ảnh và video đó và đảm bảo có tất cả các quyền cần thiết và cho phép liên quan đến những tấm ảnh và video cung cấp, và người tham gia không có bất cứ nghĩa vụ nào trước bên thứ ba (kể cả các tác giả hay chủ bản quyền khác), những người có thể cản trở và/hoặc làm cho các nhà tổ chức cuộc thi không thể sử dụng các tư liệu một cách hợp pháp. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với khiếu nại của bên thứ 3 liên quan đến quyền tác giả của các bức ảnh hoặc video do người tham gia gửi đến để tham gia cuộc thi và tuân thủ pháp luật hiện hành của Liên bang Nga về vi phạm quyền trí tuệ của bên thứ ba.

2.5. Tham gia vào cuộc thi là người tham gia khẳng định cho ban tổ chức sử dụng hình anh của mình vào mục đích quảng cáo cho cuộc thi và các sự kiện khác do ban tổ chức tiến hành (các sự kiện từ thiện, xã hội, văn hoá, cộng đồng, v.v..) mà không phải trả thêm cho người tham gia. Ngoài ra, từ thời điểm bắt đầu tham gia cuộc thi, người tham gia trao cho ban tổ chức độc quyền sử dụng toàn bộ ảnh và tư liệu video do chính người tham gia cung cấp cũng như được tạo nên trong quá trình diễn ra cuộc thi, và trong vòng 3 năm sau khi kết thúc cuộc thi bằng bất kỳ hình thức nào không giới hạn về địa điểm và thời hạn sử dụng. Khi tham gia vào cuộc thi, người tham gia đã đồng ý với việc ban hành và sử dụng sau đó các hình ảnh của mình (kể cả ảnh, video hay các tác phẩm nghệ thuật tạo hình mà mình mô tả) trong khi diễn ra cuộc thi cũng như trong vòng 3 tháng sau khi cuộc thi kết thúc. Người tham gia cuộc thi trao cho ban tổ chức quyền xuất bản và sử dụng thêm hình ảnh của mình vào mục đích thương mại và quảng cáo (kể cả vào chiến dịch quảng cáo của cuộc thi) theo quyết định của ban tổ chức cuộc thi.

2.6. Người tham gia trao cho ban tổ chức toàn bộ quyền tác giả cho các bức ảnh và video đã gửi đến để tham gia cuộc thi, và các bức ảnh/video đã thực hiện trong giai đoạn diễn ra cuộc thi, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức sử dụng độc quyền sau: sao chép, phân phối bằng cách bán hoặc chuyển nhượng bản gốc hoặc các bản sao, hiển thị công khai, xuất nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao nhằm mục đích truyền bá, cho thuê bản gốc hoặc bản sao, xử lý, thông tin trên truyền hình trực tiếp, thông tin đến công chúng. Quyền độc quyền đối với ảnh/video không áp dụng với ban tổ chức mà không có giới hạn về sử dụng, trên toàn thế giới, trong toàn bộ khoảng thời gian tồn tại của các tư liệu này. Sau khi mua quyền độc quyền với ảnh/video, ban tổ chức có quyền, theo quyết định riêng của mình, để chuyển giao quyền sử dụng các tư liệu này theo giấy phép hoặc trao độc quyền cho bên thứ 3.

2.7. Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc sao chép và phổ biến ảnh/video từ các trang web của cuộc thi cho các bên thứ 3. Ban tổ chức không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào vì bất kỳ thiệt hại nào mà người tham gia gây ra khi tham gia cuộc thi. Ban tổ chức không thể loại trừ khả năng truy cập của bên thứ 3 (những người sử dụng internet khác) tới các bức ảnh và video được đăng tải trên trang web của cuộc thi và không thể ngăn ngừa bất kỳ hành động không mong muốn nào đối với người tham gia từ những đối tượng kể trên liên quan tới ảnh/video (sao chép, tải về, thay đổi mô tả vì mục đích cá nhân), người tham gia chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan tới việc này. Người tham gia cho phép ban tổ chức cuộc thi sử dụng ảnh và các tư liệu video có hình ảnh ẩn danh của mình, có nghĩa không ghi rõ tên (bút danh) của tác giả, cũng như tên pháp nhân, biểu tượng, thương hiệu, chỉ định thương mại, tên miền trang web của người tham gia.

2.8. Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân. Người tham gia cuộc thi khi đồng ý khi điền vào tất cả các dòng của bảng câu hỏi được đăng ký trên web site missvision.ru/vi và tải bảng câu hỏi là đã cung cấp cho ban tổ chức các thông tin cá nhân của mình:

 • 2.8.1. họ tên;
 • 2.8.2. ngày sinh;
 • 2.8.3. nơi sinh sống:
 • 2.8.4. điện thoại liên lạc;
 • 2.8.5. địa chỉ hòm thư điện tử;
 • 2.8.6. số đo sinh học: chiều cao, vòng ngực,eo, hông, số đo quần áo, cỡ giầy, màu tóc, màu mắt;
 • 2.8.7. thông tin về phẩm chất cá nhân, sở thích, khả năng sáng tạo;
 • 2.8.8. ảnh;
 • 2.8.9. video.

2.9. Tham gia vào cuộc thi, người tham gia hành động theo ý muốn và sở thích của mình, đồng ý cho ban tổ chức xử lý các dữ liệu cá nhân của mình. Người tham gia cung cấp nguồn truy cập cho số lượng người không giới hạn, có nghĩa cung cấp công khai các dữ liệu cá nhân của mình như đã cung cấp cho ban tổ chức cuộc thi, trừ số điện thoại và email. Người tham gia khẳng định việc xử lý các dữ liệu cá nhân của mình có thể được thực hiện bởi ban tổ chức mà không cần sự đồng ý của cô ấy. Người tham gia khẳng định khi điền vào bảng câu hỏi là đã đồng ý cho ban tổ chức cuộc thi xử lý các dữ liệu cá nhân của mình (kể cả các dữ liệu về số đo sinh học cá nhân). Tham gia vào cuộc thi, người tham gia đồng ý nhận tin tức và các thông tin khác từ ban tổ chức, trong đó có các tin nhắn và emai, cũng như xử lý các dữ liệu cá nhân nhằm mục đích tổ chức cuộc thi và trao cho ban tổ chức quyền thực hiện các hành động sau đối với dữ liệu cá nhân của cô ấy: thu thập, hệ thống hoá, lưu trữ, bảo quản, làm rõ (cập nhật, sửa đổi), sử dụng, phán tán (bao gồm cả chuyển giao), chặn, tiêu huỷ. Người tham gia xác nhận sự đồng ý này được đưa ra tự nguyện và không giới hạn hiệu lực. Người tham gia cũng cam kết đồng ý với ban tổ chức bằng văn bản trên giấy với chữ ký viết tay gốc của người tham gia trong trường hợp được yêu cầu từ ban tổ chức, trong vòng một ngày sau khi nhận được yêu cầu từ ban tổ chức.

2.10. Người tham gia cuộc thi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban tổ chức về những thay đổi thông tin cá nhân của mình (số điện thoại, hòm thư điện tử, địa chỉ sinh sống) trong quá trình diễn ra cuộc thi.

2.11. Người tham gia, theo lời mời của ban tổ chức, có thể tham gia vào các sự kiện từ thiện, cộng đồng, văn hoá, xã hội, quảng cáo và các sự kiện khác do ban tổ chức tiến hành trong giai đoạn diễn ra cuộc thi và trong vòng 3 năm sau khi kết thúc cuộc thi.

3. Thể lệ tiến hành cuộc thi

3.1. Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng

3.2. Vòng 1 – Lựa chọn sơ bộ,

3.3. Vòng 2 – Bỏ phiếu qua Internet,

3.4. Vòng 3 – Chung kết.

4. Lựa chọn sơ bộ

4.1. Lựa chọn sơ bộ những người tham gia do ban tổ chức tiến hành trên cơ sở ảnh và hồ sơ người thi gửi tới. Ban tổ chức có quyền không giải thích kết quả lựa chọn sơ bộ. Quyết định của ban tổ chức cuộc thi không được thảo luận và không được giải thích. 4.2. Ban tổ chức có quyền hỏi thêm thông tin về thí sinh dự thi.

4.3. Lựa chọn sơ bộ thí sinh dự thi sẽ diễn ra từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018

4.4. Nhân viên quản lý của công ty Vision International People Group có quyền bỏ phiếu quyết định để xác định các thí sinh tham gia vào vòng tiếp theo của cuộc thi Bỏ phiếu trên Internet.

4.5. Thí sinh không trải qua vòng loại sơ bộ, sẽ không được thông báo về kết quả của vòng sơ bộ.

4.6. Các thí sinh đã trải qua vòng loại sơ bộ, được tham gia vào vòng bỏ phiếu trên Internet. Các thí sinh không cung cấp thông tin trước ngày 10/6/2018, không được tham gia vào vòng bỏ phiếu trên internet.

4.7. Nếu thí sinh được tham gia vào vòng hai của cuộc thi, ảnh và phiếu câu hỏi của cô ấy sẽ được đăng trên web site missvision.ru/vi, và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quyết định của ban tổ chức. Địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại của thí sinh được ban tổ chức sử dụng chỉ để liên hệ với người tham gia cuộc thi và không đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Bỏ phiếu trên Internet (vòng loại)

5.1. Các thí sinh đã qua vòng sơ bộ được tham gia vào vòng bỏ phiếu trên internet.

5.2. Vòng thứ hai của cuộc thi, việc lựa chọn thí sinh được thực hiện bằng cách bỏ phiếu trên internet trên trang web missvision.ru/vi

5.3. Trên trang missvision.ru/vi sẽ đăng hình của những người tham gia vòng hai của cuộc thi, thông tin đã đăng ký và video giới thiệu, do các cô gái tự chuẩn bị và đưa lên YouTube. Video giới thiệu bản thân không được dài quá 3 phút. Dựa vào các thông tin này, mỗi người vào trang web có thể đưa ra lựa chọn của mình.

5.4. Dựa trên kết quả bỏ phiếu qua Internet sẽ tạo ra bảng xếp hạng những người tham gia. 10 cô gái sẽ vào chung kết. 4 cô từ châu Á, 4 cô từ châu Âu và 2 cô do lãnh đạo Vision International People Group chọn ra.

5.5. Bỏ phiếu qua Internet sẽ diễn ra theo các nguyên tắc sau:

 • 5.5.1. Bỏ phiếu diễn ra vào mùa hè 2018. Thời gian tiến hành bỏ phiếu sẽ đính chính sau khi kết thúc vòng 1 của cuộc thi.
 • 5.5.2. Mỗi người truy cập trang web missvision.ru/vi đều có quyền tham gia bỏ phiếu.
 • 5.5.3. Người bỏ phiếu có quyền bỏ phiếu cho ba thí sinh từ châu Âu và ba thí sinh từ châu Á. Để bỏ phiếu cho các thí sinh mà mình thích, cần ấn vào nút “Bỏ phiếu” trên trang web của cuộc thi missvision.ru/vi.
 • 5.5.4. Ban tổ chức cuộc thi được quyền không thông báo cho người tham gia bỏ phiếu, sử dụng các biện pháp cấm về việc họ bỏ phiếu bầu. Điểm số có được do vi phạm qui tắc của cuộc thi sẽ bị hủy.
 • 5.5.5. Điểm do các thí sinh tích lũy được sẽ được kiểm duyệt định kỳ, nhiều lần.

5.6. Ban tổ chức có quyền cảnh báo và/hoặc loại quyền tham gia của thí sinh vào vòng bỏ phiếu trên internet trong các trường hợp sau:

 • 5.6.1. Cố gắng tăng điểm số một cách nhân tạo (bỏ phiếu nhờ sử dụng các chương trình và công nghệ, tạo hòm thư giả “chỉ tồn tại một ngày”, v.v..;
 • 5.6.2. Trong các trường hợp phạm lỗi nặng khác mà quy tắc này không đề cập đến, sẽ giải quyết theo quyết định của ban tổ chức.

5.7. Trong trường hợp sử dụng các phương pháp bị cấm khi bỏ phiếu qua internet, quyết định loại trừ (không loại trừ) thí sinh được thực hiện bởi ban tổ chức. Khi đó ban tổ chức không cần xem xét việc thí sinh không có lỗi hay không biết rõ.

5.8. Kết quả bỏ phiếu qua internet có hiệu lực sau khi chúng được ban tổ chức xác nhận.

5.9. Các thí sinh có nhiều phiếu bầu cao nhất theo tổng kết vòng bỏ phiếu trên internet sẽ được mời tham gia vào vòng chung kết cuộc thi.

5.10. Theo kết quả vòng 2, vào chung kết là các thí sinh có nhiều phiếu bầu nhất theo kết quả bỏ phiếu qua internet (không nhiều hơn 8 cô gái. 4 cô từ châu Á và 4 cô từ châu Âu). 2 cô gái sẽ được ban lãnh đạo công ty Vision International People Group - ban tổ chức chọn ra.

5.11. Các thí sinh lọt vào chung kết sẽ được ban tổ chức thông báo bằng điện thoại hoặc email trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi tổng kết vòng bỏ phiếu.

5.12. Những người chiến thắng vòng 2 của cuộc thi có quyền từ chối tham gia vòng chung kết, khi đó vị trí của người từ chối sẽ thuộc về người tiếp theo có số lượng phiếu bầu cao nhất.

6. Vòng chung kết

6.1. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 25-26 tháng 8 tại Moskva, trong hội trường Crocus City Hall.

6.2. Tham gia vào vòng chung kết là các thí sinh chiến thắng tại vòng hai, sau khi ký thỏa thuận với ban tổ chức, trong đó nhất trí về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tới sự chuẩn bị của thí sinh cho giai đoạn chung kết, tham gia vào chung kết, cũng như nếu thí sinh chiến thắng cuộc thi.

6.3. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ bao gồm những phần thi cạnh tranh do các thí sinh chuẩn bị. Ban giám khảo sẽ đánh giá những thông số bên ngoài, sự quyến rũ, ân sủng, khả năng gợi mở hình ảnh, sự uyển chuyển, kỹ năng sống, hiểu biết về văn hóa, gu thẩm mỹ, kỹ năng diễn xuất, tính độc đáo, cá tính và trí tuệ của người lọt vào chung kết.

6.4. Ban tổ chức soạn thảo các màn trình diễn của các thí sinh chung kết theo thời khóa biểu do đạo diễn cung cấp. Người tham gia cần phải đảm bảo: vượt qua chương trình chuẩn bị để tham gia vào chương trình cuối cùng của cuộc thi.

7. Giám khảo

7.1. Để đánh giá các chương trình biểu diễn của cuộc thi trong phần chung kết, ban tổ chức sẽ lập ra ban giám khảo, thành phần gồm các khách mời, lãnh đạo công ty Vision International People Group, và các chuyên gia có chuyên môn (các nghệ sĩ, vận động viên, vv).

7.2. Ban giám khảo sẽ đánh giá phần trình diễn của các thí sinh chung kết trên sân khấu, quyết định sẽ đưa ra theo kết quả.

7.3. Tất cả các biên bản của giám khảo sẽ được chuyển cho ban tổ chức cuộc thi.

7.4. Mỗi thành viên ban giám khảo đều có quyền bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu của các thành viên Ban giám khảo được thể hiện bằng Biên bản .

7.5. Ban giám khảo không có quyền tiết lộ kết quả cuộc thi trước khi thông báo chính thức.

7.6. Người chiến thắng cuộc thi sẽ được xác định theo kết quả của tất cả các giai đoạn của vòng chung kết (tổng số điểm).

7.7. Quyết định của ban giám khảo là quyết định cuối cùng và không có tranh cãi.

8. Phần thưởng

8.1. Theo kết quả của cuộc thi, các danh hiệu sau đây được trao:

 • Hoa hậu Hoàn vũ Vision – 2018,
 • Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Vision – 2018,
 • Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Vision – 2018.

8.2. Các giải thưởng sẽ trao:

 • 8.2.1. Hoa hậu Hoàn vũ Vision – 2018 – chuyến đi tới Bali vào tháng 11/2018 cho 2 người, nghỉ tại khách sạn Melia Bali và 150 000 rúp. Сông ty Vision International People Group sẽ ký hợp đồng 1 năm với người chiến thắng, người chiến thắng sẽ quảng cáo dòng mỹ phẩm của công ty Vision International People Group.
 • 8.2.2. Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Vision – 2018 – Iphone X.
 • 8.2.3. Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Vision – 2018 – Iphone X.

8.3. Ban tổ chức có quyền đề cử thêm các đề cử và giải thưởng, cũng như trao quyền này cho các đối tác của cuộc thi.

8.4. Tất cả những người tham gia cuộc thi sẽ được trao bằng và quà lưu niệm.

8.5. Không thanh toán bằng tiền tương đương với giá trị của giải thưởng, ngoài giải thưởng chính.

8.6. Giải thưởng và quà tặng không được đổi cũng như trả lại.

8.7. Nếu người sở hữu giải thưởng/quà tặng không thể sử dụng chúng vì bất kỳ lý do nào không phụ thuộc vào ban tổ chức, ban tổ chức không chia thêm giải thưởng và quà tặng. Giải thưởng không được nhận sẽ được ban tổ chức giữ lại.

8.8. Những người chiến thắng cuộc thi phải ký nhận và cung cấp các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc nhận giải thưởng.

9. Cơ sở loại bỏ danh hiệu

9.1. Ban tổ chức có quyền loại các thí sinh cung cấp thông tin sai lệch (hoặc không cung cấp thêm thông tin và giấy tờ xác nhận các thông tin đó), không hoàn thành các hoạt động của cuộc thi, vi phạm quy tắc và quy định về thể lệ cuộc thi, bằng những hành động của mình gây thiệt hại đến danh tiếng của người tham gia cuộc thi, không thực hiện các chương trình chuẩn bị cho cuộc thi, vi phạm điều kiện hợp đồng, để xảy ra những vi phạm khác cản trở việc tổ chức cuộc thi.

10. Các điều kiện bổ sung

10.1. Ban tổ chức có quyền thay đổi chương trình của cuộc thi trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Phương án cuối cùng về việc tổ chức và thực hiện chương trình chung kết và thành phần của chương trình dự thi sẽ được xác định trong quá trình chuẩn bị cuộc thi.

10.2. Ban tổ chức có quyền đơn phương thực hiện những thay đổi trong bản quy tắc này mà không cần thông báo bằng văn bản cho những người tham gia bằng cách ban hành Quy tắc mới trên trang web missvision.ru/vi.

10.3. Ban tổ chức cuộc thi có quyền độc quyền đối với ảnh, video, phim và các ấn phẩm được sản xuất theo đặt hàng của ban tổ chức trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc thi.